ANDRE Nicolas


Prezantasyon
Nicola André fèt 16 fevriye 1968 nan vil Pòtoprens, depatman Lwès peyi Ayiti. Nicolas André se pwofesè nan inivèsite. Aprè li fin etidye nan Faculté de Linguistique  Appliquée (FLA/UEH), li t al etidye nan Indiana University, Etazini, kote li pran yon Metriz nan Lengwistik, nan ane 2008.

Piblikasyon

Nicolas André pibliye plizyè liv ak atik nan jounal ak nan revi epi li patisipe nan plizyè piblikasyon. Pami piblikasyon sa yo, nou ka site :

  • Bay mo yo lapawòl, Mission Civile OEA/ONU en Haïti, Port-au-Prince, 2008.
  • Dwa moun pou tout moun, Mission Civile OEA/ONU en Haïti, Port-au-Prince, 2008.
  • Haitian Creole – English Bilingual Dictionary, Creole Institute – Indiana University,: Bloomington, Indiana, 2007.
  • Demokrasi pou tout moun, Ambassade Américaine,  Port-au-Prince, 2004.
  • Pen nan boutèy diven nan panyen banbou, Fokal, Port-au-Prince, 2002.

 

Angajman 
Nan kad travay li fè pou defann oswa fè pwomosyon pou lang kreyòl la, nou jwenn domèn tankou : 

  • Rechèch
  • Edikasyon
  • Kominikasyon

Se CreoleTrans ki te pwopoze kandidati Nicolas André kòm Akademisyen.