ANTOINE Paul


Prezantasyon

Paul Antoine fèt 23 fevriye 1944 nan seksyon kominal Palmari, komin Rankit, depatman Nò peyi Ayiti. Paul Antoine se pwofesè nan Faculté Ethnologie (Pòtoprens) ak Université de la Fondation Aristide ki nan Taba. Aprè li pran yon lisans nan sosyoloji ak antwopoloji nan Université d’Etat d’Haïti (UEH, 1978), Paul Antoine t al kontinye etid siperyè li nan peyi Kanada kote li pran yon doktora nan kominikasyon (2004) nan Université de Montréal.

Piblikasyon

Paul Antoine pibliye plizyè liv ak plizyè atik nan jounal ak nan revi. Pami piblikasyon sa yo, nou ka site :

  • Nan Savann Dezole, 2015
  • Comment rentrer au ciel sans laisser son corps, 2009
  • Liberté d’expression et convivialité en Haiti, 2008
  • L’analyse du discours, 2000
  • Kò Moun, 1998

Angajman

Nan kad travay li fè pou defann oswa fè pwomosyon pou lang kreyòl la, nou jwenn domèn tankou :

  • Rechèch
  • Kominikasyon
  • Antwopoloji

Se Enstiti Filozofi Salezyen ki te pwopoze kandidati Paul Antoine kòm Akademisyen.