BAZILE Emmanuel Michel


Emmanuel Michel Bazile fèt 21 novanm 1942 nan komin Senlwidinò, depatman Nòdwès. Emmanuel Bazile etidye Lengwistik (Faculté de Linguistique Appliquée, 1978). Li gen yon metriz nan syans langaj (Université Aix-Marseille I, Lafrans, 1989).

Pwodiksyon

Emmanuel Michel Bazile patisipe nan reyalizasyon plizyè dokiman tankou :

  • Elaboration du programme créole de l’enseignement technique pour les 3 années d’enseignement/IPN.
  • Elaboration de module de formation/Education 2004 - Université Quisqueya et USAID (1999-2000).
  • Elaboration du programme créole pour le Nouveau Secondaire/IFOCED et MENFP, 2008.

Angajman

Nan dinamik pwomosyon, valorizasyon ak defans lang kreyòl la, travay Emmanuel Bazile yo chita sitou domèn :

  • Edikasyon
  • Pwodiksyon

Se Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) ki te rekòmande Emmanuel Michel Bazile kòm Akademisyen.