BEAUVOIR Max Gesner


Prezantasyon
François Max Gesner Beauvoir fèt 25 out 1936 nan komin Petyonvil, depatman Lwès peyi Ayiti. Apre li te fin fè etid klasik li an Ayiti, li fè yon lisans nan Chimi nan City College of New York (CCNY).

Max Beauvoir se fondatè Konfederasyon Nasyonal Vodouyizan Ayisyen (KNVA). Jouk li mouri nan lane 2015, li te gen tit Ati nasyonal vodou, sa vle di li te chèf siprèm vodouyizan yo nan peyi Ayiti.

Piblikasyon
Max Beauvoir fè plizyè rechèch, li pibliye oubyen patisipe nan piblikasyon plizyè atik nan plizyè disiplin, pami yo nou ka site :

  • Lapriyè Ginen, Edisyon Près Nasyonal d Ayiti, Port-au-Prince, 2008.
  • Le Grand Recueil Sacré, ou, Répertoire des chansons du Vodou haïtien, Koleksyon Memwa Vivan, Haïti, 2008.
  • Haitian Vodou: spirit, myth, and reality, ed. by Bellegarde-Smith, Patrick, and Caludine Michel. Bloomington: Indiana University Press, 2006.

Angajman
Nan kad travay li fè pou defann oswa fè pwomosyon pou lang ak kilti kreyòl la, li entèveni nan domèn sa yo :

  • Relijyon (vodou)
  • Edikasyon
  • Kilti

Se Konfederasyon Nasyonal Vodouyizan Ayisyen (KNVA) ki te pwopoze kandidati Max Gesner Beauvoir kòm Akademisyen.