BELLEGARDE André Serge


Prezantasyon
Serge Bellegarde fèt 1e janvye 1949  nan vil Pòtoprens, depatman Lwès peyi Ayiti. Serge Bellegarde se pwofesè e li se jounalis. Serge Bellegarde fè yon Lisans nan Lengwistik nan Georgetown University, (Etazini, 1977) ak yon Metriz nan Howard University (Etazini, 1984). Li se mizisyen tou. Li patisipe anpil nan aktivite kiltirèl nan kominote kote l ap viv.

Serge Bellegarde patisipe nan piblikasyon plizyè liv ak dokiman. Domèn li priyorize nan chèn pwodiksyon  liv la se revizyon.  Nou ka site revizyon li fè nan yon liv Jean-Michel Arrighi ekri : L’Organisation des Etat Américains et le Droit International.

Angajman 
Nan kad travay li fè pou defann oswa fè pwomosyon pou lang kreyòl la, nou jwenn domèn tankou : 

  • Revizyon
  • Edikasyon
  • Kominikasyon

Se Université Notre-Dame D’Haïti (UNDH) ki te pwopoze kandidati Serge Bellegarde kòm Akademisyen.