CALIXTE Jean Grégory


Jean Grégory Calixte fèt Pòtoprens 4 mas 1968, depatman Lwès. Li se pwofesè, tradiktè. Li etidye Lengwistik (Faculté de Linguistique Appliquée, 1995). Kòm kad Sekreteri Leta pou Alfabetizasyon, li swiv plizyè fòmasyon nan domèn edikasyon.

Piblikasyon

Jean Grégory Calixte patisipe kòm responsab pwodiksyon nan yon ansanm piblikasyon Sekreteri Leta pou Alfabetizasyon (SEA). Nou ka site kèk dokiman tankou:

  • Syans Esperimantal I-II, 2000-2001
  • Gid Anseye, 1999-2000
  • Aprann # 1 ak Aprann # 2, 1999-2000
  • 52 Klas Radyo, 1999-2000
  • Kat chemen konnen, 1995-1996
  • Ki jan pou nou montre Granmoun li ak ekri, 1995-1996
  • An n Aprann kouche chif sou papye, 1995-1996

 

Angajman

Jean Grégory Calixte angaje li nan defann ak fè pwomosyon lang kreyòl la domèn sa yo:

  • Lengwistik
  • Alfabetizasyon

Se Sekreteri Leta pou Alfabetizasyon (SEA)  ki te rekòmande Jean Grégory Calixte kòm Akademisyen.