CHANCY Magloire Adeline


Prezantasyon
Adeline Chancy fèt 4 avril 1931 nan vil Pòtoprens, depatman Lwès peyi Ayiti. Apre li te fin pran yon Lisans nan Dwa (1956) ak yon lòt Lisans nan Lengwistik (1961) nan Université d’Etat d’Haïti, Adeline Chancy te kontinye etid li nan peyi Kanada kote li fè yon Metriz nan andragoji (1981)  nan Université de Montréal.</p>

Piblikasyon
Adeline Magloire Chancy bay plizyè konferans e li pibliye plizyè atik nan plizyè disiplin, nou ka site:

  • Pou ki sa 28 oktòb?, Faculté de Droit des Gonaïves, 16 oktòb 2012.
  • Plaidoyer pour une politique linguistique nationale, RENCONTRE, revue du CRESFED, no 19, pp 32-36, Port-au-Prince, 2004.
  • Jounen Entènasyonal Lang Kreyòl, Inauguration du mois de Créole, Montréal, 28 oktòb 2002.
  • Batay pou alfabetizasyon se batay pou dwa fondamantal pèp la, Colloque 10ème : Education en Haïti, pp 28-39, New York, 1994.
  • Koumbit pou envante mo nèf, Bannzil : Colloque sur la Créativité Lexicale, Ile de la Réunion, avril 1984, SOBATKOZ, revue du GREC, no. 3, pp 30-32, Éditions ZISKAKAN, La Réunion, 1985.
  • Lagramè, Grammaire créole, Maison d’Haïti, Montréal, 1982.

Angajman
Nan kad travay li fè pou defann oswa fè pwomosyon pou lang ak kilti kreyòl la, li entèveni nan domèn sa yo : 
• Lengwistik 
• Edikasyon
• Dwa fanm
• Dwa moun

Se Sosyete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal (SAKS) ki te pwopoze Adeline Chancy kòm Akademisyen.