CHERY Pierre Michel


Prezantasyon

Pierre Michel Chéry fèt 18 mas 1956 nan komin Miragwàn, depatman Nip peyi Ayiti. Li se yon enfòmatisyen, yon jesyonè e li se yon ekriven tou. Li genyen yon metriz nan enfòmatik (Commonwealth Open University, 2002) ak yon lisans nan jesyon (Université d’Etat d’Haiti, 2006).

Piblikasyon

Pierre Michel Chéry pibliye twa (3) woman an kreyòl:

  • Senfoni Nago (2012)
  • Bèbè Golgota (2008)
  • Eritye Vilokan (2001)

Angajman

Nan kad travay li fè pou li defann oswa fè pwomosyon pou lang ak kilti kreyòl la, li entèveni nan domèn sa yo:

  • Enfòmatik
  • Literati
  • Lengwistik

Se Sosyete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal (SAKS) ki te pwopoze kandidati Pierre Michel Chéry kòm Akademisyen.