DEGRAFF Michel Anne-Frederic


Prezantasyon

Michel Anne Frédéric Degraff fèt 26 jiyè 1963 Pòtoprens, depatman Lwès peyi Ayiti. Li se yon lengwis, enfòmatisyen, pwofesè nan inivèsite. Li gen yon doktora nan lengwistik (University of Pennsylvania, 1992), yon metriz nan enfòmatik pou lengwistik (University of Pennsylvania, 1986), yon lisans nan enfòmatik ak matematik (City College, City University of New york, 1982). 

Piblikasyon

Michel Anne Frédéric Degraff fè plizyè rechèch, li bay plizyè konferans e li pibliye plizyè atik. Pami tout travay sa yo, nou ka site:

  • Do creole languages constitute an exceptional typological class ?, Revue francaise de linguistique appliquée 10(1):11-24,  2005
  • Creole Exceptionalism and accidents of history, Sargasso : A journal of Caribbean Literature, Language and Culture Special issue : Creolistic and Caribbean Languages, 1-34, 2005
  • On the origin of Creoles: A Cartesian critique of Neo-darwinian linguistics, Linguistic Typology, 5(2/3):213-310, 2001
  • A propos des pronoms objets dans le créole d’Haïti, Regards croisés de la morphologie et de la diachronie, Langages, 138 :89-113, 1999
  • The morphology-syntax interface in creolization (and diachrony), Studies in the linguistic Sciences 24(2), 115-132, 1994
  • Creole Grammars and the acquisition of Syntax: The Case of Haitian Creole, 1992

Angajman

Nan kad travay li fè pou li defann oswa fè pwomosyon pou lang ak kilti kreyòl la, li entèveni nan domèn sa yo :

  • Lengwistik
  • Edikasyon
  • Rechèch

Se Université Caraïbe ki te pwopoze kandidati Michel Anne Frédéric Degraff kòm Akademisyen.