1. Agawou di si Bondye vle
 2. Tonnè krizous mwen! M ap pase nan yon je zegwi ak mouche a. Ala istwa! Fin travay pou nèg la epi men gwo jounen vennkat desanm nan, mwen san senk nan pòch dèyè m. Epi vakabon an ap vin deklare m li poko ap peye. L ap getan konnen sa m peze. Agawou di si Bondye vle. Nèg p ap manje kouray mwen pou dan ri.

  Moun ki pwopoze l: Akademisyen Pauris Jean Baptiste

 3. Ale chache pa di pote vini pou sa
 4. Mwen di ou non, ou di mwen wi. Ou vle pou mwen fè sa ki nan lide ou. Paske m konnen pawò la di: "ale chache pa di pote vini pou sa". Mwen konnen gwo midi a, ou pa t ap jwenn konpè Lama lakay li lè sa a

  Moun ki pwopoze l: Akademisyen Pauris Jean Baptiste

 5. Atake pa difisil, se fè bak ki rèd.
 6. Ou wè bagay yo rele bay manti a, moun pa dwe foure kò ou nan sa. Paske atake pa difisil, se fè bak ki pi rèd. Lè ou tanmen bay manti, ou pa fouti fè bak. se koumanse ou pa fèt pou koumanse.

  Moun ki pwopoze l: Akademisyen Pauris Jean Baptiste